Category

Health stories

Category

Varför är högt blodtryck inte bra Högt blodtryck drabbar många och risken ökar för alla med stigande ålder. Ungefär 20 % av oss har förhöjt blodtryck och i åldersgruppen 65–85 år har nästan hälften ett för högt blodtryck. Det är alltså väldigt vanligt. Högt blodtryck innebär framförallt en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, njurskada eller stroke. Därför bör man vara observant och kolla sitt blodtryck själv med en blodtrycksmätare. Vilka är symptomen för högt blodtryck Många vet dessutom inte…

Close