KSM66

Mer om KSM66 och Ashwaganda

För en tid sedan skrev jag ett uppmärksammat inlägg om Ashwagandha och kosttillskottet KSM66, Coola ner och boosta dina hormoner med Ashwagandha, där jag berättar om vad ashwaganda är och mina erfarenheter av kosttillskottet. Sen funderade jag lite över det här med Ashwagandhas effekt på könshormoner och övervikt och vilka  studier som egentligen finns på det området. Jag har fått ett mycket bra och uförligt svar från superduktiga Zarah Öberg www.zarahssida.se. som är naturläkare, kostrådgivare, journalist mm som jag vill dela med mig av. Så här skriver Zarah:

KSM66

Stress, kortisol och våra hormoner

Ashwaganda har en fantastisk förmåga att balansera upp kroppens hormoner, och minska den kortisolfrisättning som sker vid stress. Problemet med stress, är att kortisol och könshormoner bildas av samma ämnen (progesteron och DHEA), vilket innebär att långvarig stress inte bara påverkar kortisol, utan även kroppens nivåer av progesteron, östrogen och testosteron. Vid långvarig stress så prioriterar kroppen att frisätta kortisol istället för att producera könshormoner, vilket innebär att könshormoner sakta men säkert får lägre nivåer. Hos kvinnor kan detta innebära trötthet, lågt östrogen och progesteron, PMS, PCOS, hormonell akne, minskad sexlust, torra slemhinnor medan män kan uppleva trötthet, minskad sexlust, samt även en mindre fungerande hjärna och låg energi.

KSM66

Sömn, kortisol och melatonin

Hög kortisolproduktion påverkar även sömnhormonet melatonin, då melatonin och kortiso samverkar och är varandras antagonister. Kort förklarat så ska kortisol vara högt på morgonen och lågt på kvällen, medan melatonin ska frisättas i hög mängd på kvällen för att göra oss sömniga. Vid hög kortisolfrisättning hämmas melatoninfrisättningen, vilket påverkar sömnen och skapar sömnbesvär och/eller förskjuten sömnkurva. All obalans, både högt och lågt kortisol påverkar kroppen och den hormonella balansen på ett negativt sätt.

Ashwaganda vid både hög och låg kortilsolfrisättning

Vid långvarig kortisolfrisättning, brukar den höga frisättningen av kortisol till slut gå över till låg frisättning, vilket innebär att kroppens energiproduktion minskar på grund av utmattning. Detta sker när binjurarna inte längre orkar producera hormoner i hög takt, och kan ta olika lång tid beroende på person och stressnivå. Denna problematik syns tydligt vid provtagning hos människor med långvarig stress eller utmattning, där hormoner ofta ligger lågt snarare än högt. Ashwaganda kan vara lämpligt vid både hög och låg kortisolfrisättning, då den stöttar upp och hjälper kroppen att vila och hantera stress.

KSM66

KSM66

KSM66 innehåller ashwaganda, som minskar kroppens kortisolfrisättning, och på så vis minskar risken att bränna ut binjurarna. Fördelen är också att minskad kortisolfrisättning innebär att det material som finns, kan användas till alla de hormoner som behövs, inte bara till kortisol.

 Övervikt och Ashwaganda

Vad gäller övervikt och ashwaganda så frisätts kortisol vid stress, vilket beror på att kroppen behöver snabb energi vid en stressituation. Så fort vi stressar så frisätts kortisol och vi blir sugna på snabb energi dvs framförallt snabba kolhydrater. Detta innebär att även insulin frisätts då dess uppgift är att dra in energin i cellerna. Om denna energi sedan inte förbrukas så lagras den istället in. Insulin och kortisol följer således varandra vilket är en överlevnadsinstinkt men som också skapar problem med övervikt.

Vid just denna typ av energiinlagning brukar man ofta lägga på sig kring midjan och det påverkar också östrogen som ofta kan bli högt (givetvis i kombination med annat som högt koppar, lågt progesteron m.m.). När man tar ashwaganda så sänks kortisolet och dess toppar vilket även minskar inlagringen och insulinfrisättningen.

Studier på KSM66

Det har genomförts 18 kliniska studier på KSM66 de senaste 5 åren. Dessa studier bekräftar ovan nämnda användningsområden och visar att produkten ger minskad stress och oro, förbättrad muskelstyrka, lägre BMI, ökad kondition, förbättrad uthållighet och sexlust, bättre minne och inlärning, bättre immunförsvar för den äldre delen av befolkningen samt minskad risk för klimakteriebesvär. Alla dessa faktorer påverkas av stress.

Tre studier på KSM66

3 helt färska studier påvisar även de goda effekter som KSM66 bidrar med för ökad sexlust och ökad energi. Sammandrag av dessa erhålls nedan:

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2013

Studie på 46 män under 12 veckors tid.
Dosering: 2×300 mg (två kapslar)
Resultat: Ökad spermamängd och mobilitet
Ökad testosteronhalt med 17%
Ökad LH, modern av alla könshormon, med 34%
Mekanism: Sänkning (normalisering) av kortisol, vilket bidrar till en ökning av könshormon eftersom kortisol är antagonist till kroppens könshormoner. KSM66 stimulerar även hypotalamus till att producera ”gonadotropin releasing hormone” vilket stimulerar hypofysen att producera FSH och LH som stimulerar produktion av testosteron.

BioMed Research International, 2015

Studie på 50 kvinnor under 8 veckors tid.
Dosering 2×300 mg (två kapslar)
Resultat: Ökad sexlust och funktion (upphetsning, fukt, orgasm, antalet samlag)
Mekanism: Sänkt kortisolhalt genom reglering av HPA-axeln, GABA-liknande effekt gav ökat lugn. Ökning av LH och minskning FSH och Prolaktin (prolaktin hämmar t ex progesteron och är det hormon som frisätts i hög mängd vid amning).

Ny opublicerad studie på Sexuell hälsa hos män (helt ny):

50 män under 8 veckors tid
Dosering: 2×300 mg (två kapslar)
Resultat: KSM66 ökade sexuell lust och funktion (fantasi, orgasm, funktion, libido), ökning av testosteron.
Mekanism: Minskad kortisolfrisättning erhåller ökad produktion av testosteron. KSM66 är en stark antioxidant som dessutom skyddar det reproduktiva systemet och förhindrar cellskador.

ashwagandha

Läs mer och köp KSM66 ….

Stort tack Zarah för bra information, mer om Zarah på www.zarahssida.se. Vill du läsa mer om Ashwaganda och min erfarenhet av kosttillskottet kolla in mitt tidigare inlägg Coola ner och boosta dina hormoner med Ashwagandha  Du köper KSM66 på t.ex. Bodystore, som alltid har fri frakt. Just nu extrapris om du köper 2 burkar.  Du betalar 398 kr istället för ord. pris 438 kr. Värt att testas.

Klimakteriet

Här du läst min miniserie om klimakteriet och bioidentiska hormoner? Jag har skrivit tre längre inlägg om mina erfarenheter av klimakteriet. Alla kvinnor kommer i klimakteriet!   och Bioidentiska hormoner – Läs mer om klimakteriet och Klimakteriet – jag mår bra med bioidentiska hormoner!

Write A Comment

Close