Tag

Kondition

Browsing

Träna med Borgskalan och uppskatta din maxpuls

En svensk professor vid namn Gunnar Borg konstruerade Borgskalan på 1960-talet. Skalan är en skattningsskala för upplevd fysisk ansträngning. Uppskattningen är subjektiv och individuell men är tänkt att överensstämma med pulsen. Till exempel ska 13 på skalan motsvara ca 130 i puls osv. 6 Extremt lätt 7 Extremt lätt 45% av max 8 Extremt lätt 9 Mycket lätt 55% av max 10 Mycket lätt 11 Lätt 65% av max 12 Lätt 13 Ganska ansträngande 14 Ganska ansträngande 75% av max…

Kondition är färskvara

Kondition och starka muskler är färskvara – så håll igång! Du har säker hört att kondition är färskvara och att det här med grundkondition därför inte existerar. Att vi behöver vila och återhämta oss mellan träningspassen  för att tillgodogöra oss träningen och kunna prestera bättre, vet du kanske också.  Det gäller alltså att hitta en lagom balans mellan träning och vila. Inte träna för lite och inte träna för mycket… Jag fick nyligen en riktig aha upplevelse av ovanstående. Efter…

Close